Czym jest Risograf ?
Technologia RISOGRAFII
Farba drukująca
Folia matrycowa

Proces drukowania
Prowadzenie papieru


Czym jest Risograf ?RISOGRAF
Risograf jest wysokowydajnym, wielofunkcyjnym cyfrowym urządzeniem drukującym. Łączy w sobie trzy podstawowe procesy: skanowania, tworzenia matrycy i szybkiego druku. Charakteryzuje się łatwością obsługi kserografu, ekonomicznością powielacza i wytrzymałością maszyny offsetowej. Łącząc risograf z komputerem kompatybilnym z IBM PC lub MAC uzyskuje się pełny cyfrowy system druku.
Risograf z założenia wypełnia lukę pomiędzy kserografem a offsetem, najlepiej nadając się do tych problematycznych nakładów, które są zbyt duże dla kserografu, a mało opłacalne dla offsetu. Nakłady te zawierają się w przedziale od 20 do 4000 wydruków lub kopii.
Risograf oferuje jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie nie osiągalne przy zastosowaniu innych technik druku. Risografia łącząc w sobie cyfrowe przetwarzanie obrazu z drukiem farbą na różnych rodzajach papieru, stanowi ekonomiczny, wygodny, szybki i bardzo uniwersalny system.
do góry


Technologia RISOGRAFII
Wykonanie druku w technologii risografii jest realizowane w trzech następujących po sobie fazach.
W pierwszym etapie oryginał sczytywany jest przez skaner z rozdzielczością do 600 dpi.
Odczytane z oryginału informacje przetwarzane są w sygnał cyfrowy przekazywany do głowicy termicznej, gdzie następuje kolejna faza procesu. Po otrzymaniu impulsów głowica powoduje perforację na folii matrycowej, wiernie odwzorowując obraz oryginału.
W procesie tym powstaje szablon, który w następnym kroku automatycznie naciągany jest na cylinder drukujący, w którym znajduje się farba. Po nałożeniu matrycy na cylinder, urządzenie pobiera papier ze stołu podawczego i następuje proces drukowania poprzez dociskanie papieru do obracającego się cylindra.
Cały proces od wczytania oryginału, tworzenia matrycy, aż do uzyskania wydruku jest bardzo prosty i trwa około 17 sekund (format A4).
do góry


Farba drukująca
Farba spełnia dwa podstawowe warunki: z jednej strony musi po drukowaniu szybko wysychać, z drugiej jednak jest płynna i stabilna tak długo, jak długo znajduje się w pojemniku.
Nie może być również za bardzo lepka, ponieważ mogłaby zatkać urządzenie i powodować nierównomierne rozprowadzanie. Molekuły farby są krótkie, żeby nie powstawał dodatkowy opór podczas odbierania papieru od matrycy spowodowany ciągnięciem się farby. Oryginalne farby stosowane w risografii są farbami emulsyjnymi i spełniają wszystkie te wymagania. Składają się z dwóch elementów płynnych z których jeden daje się bardzo dobrze rozprowadzać w drugim, ale się w nim nie rozpuszcza. W wyniku kombinacji tych właściwości otrzymuje się niepłynną farbę drukującą dającą obraz o ostrych krawędziach.
Podczas procesu drukowania olej wchłaniany jest przez papier a woda uwalniana, dzięki czemu może szybko wyparować. Farby RISO składają się w 50-70% z wody. W momencie gdy woda się ulotni pozostaje tylko 30-50% farby. Dzięki temu zapobiega się rozmazywaniu farby. Jest to uproszczony sposób opisu chemiczno/fizycznej zmiany dokonującej się podczas procesu nanoszenia farby na papier.
do góry


Folia matrycowa
Wyprodukowanie odpowiedniej folii pozwoliło firmie RISO na dokonanie zdecydowanego przełomu w dziedzinie powielania. Nowa folia matrycowa, dostosowana do przekazywania cyfrowych sygnałów składa się z cienkiej warstwy poliestru i włókien naturalnych.
Tak samo jak płyty drukujące w innych technologiach druku, matryca w RISOGRAFIE jest głównym elementem wpływającym na jakość druku. Jednocześnie szybkość i efektywność tworzenia perforacji matrycy określa zasadniczo sprawność całego urządzenia.
Zastosowanie cyfrowego systemu pozwala na dokonywanie edycji, jak również powiększania i zmniejszania drukowanych oryginałów.
Dzięki cyfrowemu przetwarzaniu mogą być drukowane nawet zdjęcia przy pomocy bezstopniowych półtonów szarości. Cyfrowy system tworzenia matrycy jest podstawą dającą możliwość połączenia RISOGRAFII z komputerem, a tym samym umożliwia dokonywanie bezpośredniego wydruku z plików przygotowanych na komputerze - "Computer to Print". Elementem składowym cyfrowego systemu tworzenia matrycy jest skaner, który czyta oryginał i przetwarza zebrane informacje w sygnały cyfrowe. Skaner składa się z optycznego zespołu czytającego, fotoelektronicznych komórek i systemu przekazywania sygnałów elektronicznych. Szczególną własnością skanera jest to, że może określić odbite od oryginału światło dla każdego elementu obrazu i przetworzyć w cyfrowy sygnał. Dlatego też można przy pomocy RISOGRAFII wykonać druki ze wszystkich drukowanych, malowanych, fotografowanych lub pisanych oryginałów - również kolorowych. Innym ważnym elementem systemu jest głowica termiczna. Zadaniem głowicy termicznej jest dokonanie perforacji folii matrycowej na podstawie przychodzących ze skanera cyfrowych sygnałów. Odbierane sygnały aktywują mikroelementy grzewcze głowicy termicznej i powodują perforację w termoczułym materiale matrycowym.

System skaner - głowica termiczna sterowany jest cyfrowo procesorem. Ten element sterujący jest łączem pomiędzy wspomnianymi skanerem, głowicą, a innymi częściami składowymi i funkcjami urządzenia.
Do jego zadań należy sterowanie:
  • prędkościami skanera, głowicy i silników
  • wyborem obszarów perforacji na folii matrycowej analogicznie do oryginału
  • intensywnością perforacji przy oryginałach zawierających półtony np. zdjęcia
  • zmniejszeniem i powiększeniem
  • wszystkimi funkcjami edycyjnymi: zaznaczanie obszarów, usuwanie/dodawanie i odwrócenie.
do góry


Proces drukowania
Po przeniesieniu obrazu z oryginału na matrycę, jest ona naciągana automatycznie na cylinder drukujący. Po rozpoczęciu podawania papieru farba przedostaje się przez otworki wyperforowane w folii matrycowej na papier. Dokument może być drukowany z dużą prędkością. Wprowadzony w 1980 roku przez RISO automatyczny system dozowania farby był pierwszym tego typu systemem na świecie. Użytkownik nie miał więcej problemów z zabrudzonymi farbą rękami lub poplamionym ubraniem. Wyróżniającą cechą systemu dozowania farby RISO jest bardzo precyzyjne sterowanie rozprowadzaniem farby przez system wałków znajdujących się w cylindrze drukującym. Farba zasysana jest przez pompę z pojemnika i transportowana do wnętrza cylindra, wałek zbierający określa ilość farby znajdującej się na wałku rozcierającym.
Niezależnie od wahań zużycia farby związanych z różnym zaczernieniem, wykonywanych druków, pomiędzy wałkami pozostaje zawsze stały zasób farby. Dzięki temu gwarantowana jest stała jakość drukowanych dokumentów. Automatyczny system dozowania farby reguluje podawaną ilość farby przy pomocy czujnika sterowanego mikroprocesorem, który rozpoznaje również moment w którym konieczna jest wymiana pojemnika z farbą. Odpowiednia informacja pojawia się na wyświetlaczu urządzenia.
W 1984 roku nowy cylinder drukujący bardziej uprościł obsługę urządzenia. Cały zespół cylindra drukującego znajduje się na szynach i może być wysunięty z urządzenia w kilka sekund bez konieczności demontowania części lub kontaktu z farbą drukującą. Aby drukować w innym kolorze należy wymienić tylko zespół cylindra.
W ten sposób można przy kilkukrotnym druku zastosować w jednym dokumencie dwa, trzy lub więcej kolorów. Druki wielokolorowe wykonuje się bardzo szybko, ponieważ cały system drukujący włącznie z farbą znajduje się w cylindrze. Poza czarnym można zastosować 15 dodatkowych kolorów.
do góry


Prowadzenie papieru
Równomierne i niezawodne prowadzenie jest ważnym elementem koncepcji dla wszystkich rodzajów drukarek i kopiarek. Wymagania odnośnie stabilności podawania papieru są w risografie znacznie wyższe niż w przypadku kopiarki lub drukarki. Risograf jest tak skonstruowany, aby mógł zadrukowywać najróżniejsze rodzaje papierów. System podawania papieru musi być niezawodny także przy prędkościach 130 kopii na minutę (ok. 7800 kopii w godzinę). Papier jest materiałem czułym na czynniki zewnętrzne i jego fizyczne właściwości mogą być zmienione pod wpływem np. wilgotności powietrza. Oznacza to, że papier w normalnych warunkach atmosferycznych jest niestabilny. Z tego powodu należało stworzyć system, który byłby stabilny w kontakcie z niestabilnym materiałem. Problem ten RISO rozwiązało przy pomocy układu podawania papieru, który składa się z dwóch części: pierwsza z nich pobiera papier ze stosu, druga doprowadza do cylindra drukującego. Proces przekazywania odbywa się według precyzyjnie przystosowanego czasowego schematu. Pobieranie papieru zaczyna się w momencie przesunięcia przez rolkę pobierającą pierwszego arkusza papieru w pozycję pomiędzy rolkę, a poduszkę separującą. Następnie papier przekazywany jest drugiemu zespołowi podawania.
W tym miejscu przednia krawędź papieru ma kontakt z wałkiem rejestracji; papier jest na ułamek sekundy zatrzymany, aby następnie być doprowadzonym w określonym czasie do cylindra drukującego. W chwili przejęcia papieru przez cylinder drukujący wałki podające w drugim obszarze podawania tym samym zwalniają papier. Dociśnięty do cylindra papier ulega zadrukowaniu, a następnie jest przetransportowany za pomocą systemu separującego do stołu odbiorczego, gdzie odbywa się odkładanie przy pomocy systemu lameli. Dodatkową zaletą poziomego transportu papieru przez RISOGRAF jest brak załamania papieru. Również przy wysokiej wilgotności drukowanie nie sprawia żadnego problemu.
Wprowadzenie nowego rozwiązania w systemie odbioru kopii umożliwiło osiągnięcie niespotykanej do tej pory jakości drukowanych dokumentów. To innowacyjne rozwiązanie, na które składa się kształt stołu odbiorczego oraz system lameli spowalniających opadanie papieru, pozwoliło na wyeliminowania wszelkich problemów przy drukowaniu dwustronnym (powstawanie odbić farby na odwrotnej stronie kopii), a przede wszystkim przy drukach o dużym nasyceniu farby.
do góry© 2002 GS MEDIA